Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

In de media en entertainment kan het er soms hectisch aan toe gaan. Juist dan zit een ongeluk in een klein hoekje en is een schade snel ontstaan, met alle gevolgen van dien. Op zo´n moment moet je een beroep kunnen doen op een goede aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven.

Vreemd genoeg zijn er nog steeds ondernemers, waaronder veel ZZP-ers, die voor hun bedrijf geen adequate aansprakelijkheidsverzekering hebben afgesloten. Een particuliere verzekering, die de meeste mensen wel afsluiten, biedt geen dekking tijdens de uitoefening van uw bedrijf of beroep.  

 "In mijn leveringsvoorwaarden is alles toch al goed geregeld" 

Uiteraard is het belangrijk dat je goede leveringscondities hanteert waarbij er duidelijke afspraken worden gemaakt over schade en aansprakelijkheid. De bedrijven waar je mee samenwerkt zullen echter ook verkoop- of soms inkoopvoorwaarden hanteren waardoor het maar de vraag is of de eigen voorwaarden voldoende bescherming bieden. Daarnaast wordt er veelal in contracten de eis gesteld dat er een adequate aansprakelijkheidsverzekering is afgesloten. 

Juridische bijstand

Wordt u onverhoopt aansprakelijk gesteld, dan voert uw verzekeraar het verweer en betaalt zo nodig ook de externe kosten van verweer. Deze advocaatkosten kunnen los van de schadeclaim zelf aanzienlijk zijn.

Welke schade is verzekerd?

De bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering biedt dekking voor de zaak- en letselschade.

Opzichtrisico

Veel bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeringen bieden geen dekking voor schade die wordt toegebracht aan zaken van anderen die je voor het werk gebruikt, leent, huurt of op een andere manier onder je “opzicht” hebt. De aansprakelijkheidsverzekering van DSV biedt standaard dekking voor dit risico. Let er wel op dat niet alle zaken automatisch verzekerd zijn. Voor sommige zaken, zoals gehuurde apparatuur, zul je een aparte verzekering dienen af te sluiten. Dat kan doorlopend op een equipmentverzekering of als extra rubriek onder de productie- of evenementenverzekering.