Drones

Blog

De afgelopen jaren is het gebruik van “drones” (onbemande luchtvaartuigen) voor luchtopnamen explosief gestegen. Waar in het verleden voor het maken van luchtopnamen veel planning en organisatie nodig was is dat nu relatief snel en voordelig te regelen. Maar hoe zit het met de regelgeving, risico’s en verzekering?

Regelgeving

Er wordt onderscheid gemaakt tussen recreatief gebruik en beroepsmatig gebruik. Meer informatie over het recreatieve gebruik kunt u terugvinden in de regeling modelvliegtuigen. In dit artikel beperken wij ons tot het beroepsmatige gebruik. Op dit moment zijn de nationale overheden verantwoordelijk. In Nederland zijn dat de ministeries van Infrastructuur & Milieu en Defensie en gelden de standaardregels die ook voor de bemande luchtvaart van toepassing zijn (Wet Luchtvaart).

Sinds 1 juli 2015 heeft de overheid verder onderscheid gemaakt tussen de verschillende soorten onbemande luchtvaartuigen. Er is nu beter gedefinieerd wanneer er sprake is van particulier gebruik, namelijk met een Modelluchtvaartuig. Deze modelluchtvaartuigen zijn dus uitsluitend bedoeld voor luchtvaartvertoning, recreatie of sport. Daarnaast bestaan dan de op afstand bestuurbare luchtvaartuig(en) voor bedrijfsmatige doeleinden, ook wel bekend als RPA’s (= remotely piloted aircraft). En binnen de laatstgenoemde categorie is nu ook gedifferentieerd. De RPA’s waarvan de totale massa ten hoogste 25 kg bedraagt zijn sinds 1 juli 2015 vrijgesteld van de verplichting om ontheffing aan te vragen. Ontheffing is nu alleen nog nodig voor RPA’s met een totale massa tussen 25 kg en 150 kg.

Verplichte verzekering

Naast een opleiding is voor het verkrijgen van een vergunning ook het hebben van een aansprakelijkheidsverzekering verplicht. Volgens de Europese verordening 785/2004 dient het verzekerde bedrag, afhankelijk van het gewicht, minimaal 750.000 SDR/BTR (circa € 1.000.000) te zijn.

Schade veroorzaakt met of door luchtvaartuigen is niet standaard verzekerd onder een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Hiervoor zal dus een speciale verzekering afgesloten dienen te worden. Dat geldt niet alleen voor de eigenaar of piloot van de drone maar ook voor de bedrijven of particulieren die de drone inhuren.

Advies

Wij adviseren daarom vooraf goed te controleren of de bedrijven of personen die u hiervoor inschakelt professionele bedrijven zijn die ook daadwerkelijk beschikken over vergunningen en hiervoor ook de juiste verzekeringen hebben afgesloten.

Mocht u verder nog vragen hebben of een dergelijke verzekering willen afsluiten neem dan gerust contact met ons op.

Bron: verbond van verzekeraars

Kai Metselaar

Reacties

Laat je reactie achter