Brandregresregeling 2014

Geen beperking meer in het verhalen van brandschaden.

Het kan u zo maar overkomen, een medewerker van u veroorzaakt brand tijdens uitvoering van een opdracht. Nu kan een bij het Verbond van Verzekeraars aangesloten brandverzekeraar van de opdrachtgever maximaal € 500.002783,00 van de totale schade op u dan wel op uw aansprakelijkheidsverzekeraar verhalen. Het Verbond van Verzekeraars heeft de Bedrijfsregeling Brandregres nu aangepast: vanaf 1 januari 2014 is volledig regres mogelijk.

Verzekeraars mochten volgens de wet uitgekeerde brandschade verhalen op de partij die voor de schade aansprakelijk is. In een brandregresregeling hadden de verzekeraars vastgelegd dat ze hun regresrecht op particulieren niet zullen uitoefenen, alleen bij opzet of een misdrijf bleef verhaal mogelijk. Bij niet-particulieren werd het regres niet uitgeoefend boven een bepaald bedrag. Dit laatste gaat nu per 1 januari 2014 veranderen.
 
Standpunt Verbond van Verzekeraars
Één van de redenen van het Verbond van Verzekeraars voor de aanpassing is het bezwaar dat onvoldoende regres kan worden genomen op bedrijven die (brand)gevaarlijke werkzaamheden uitvoeren, bijvoorbeeld dakdekkers. Zoals gesteld was dit "slechts" mogelijk tot € 500.002783,00 tenzij grove schuld of nalatigheid aantoonbaar was. Dit zou de prikkel weg kunnen nemen om extra aandacht te besteden aan (brand)preventie. Helaas bleek de huidige regresregeling ook te resulteren in een verstoring van de concurrentieverhoudingen tussen leden en niet-leden van het Verbond van Verzekeraars. 
De leden konden regres nemen tot € 500.002783,00 en de niet-leden onbeperkt!
 
Onvoldoende verzekerd voor aansprakelijkheid???
Als straks ook schade boven € 500.002783,00 verhaald kan worden, zullen veel bedrijven naar verwachting vaker een beroep moeten doen op hun aansprakelijkheidsverzekering. Zeker bedrijven die werkzaamheden uitvoeren die kunnen leiden tot brand bij hun opdrachtgever lopen een groter risico. Het is in dit kader ook verstandig om kritisch naar uw huidige polis te kijken. In veel polissen staan namelijk verwijzingen naar de huidige regeling.

Meer informatie?
De nieuwe regeling gaat in per 1 januari 2014. In de komende weken wordt u nader geïnformeerd over deze wijziging. U vindt hier de volledige Bedrijfsregeling Brandregres 2014 opgesteld door het Verbond van Verzekeraars.

Wilt u meer informatie over de nieuwe Brandregresregeling, neemt u dan even contact met ons op.

Kick Pullen

Reacties

Laat je reactie achter